דניאל זמיר ברי סחרוף קובי אפללו יונתן רזאל שרים: צמאה לך נפשי

הרבי החדיר את הצימאון לאלוקות בכל עם ישראל שומרי תורה ומצוות ואלה שעדיין אינם שומרים. בקרוב כשתחזינה עינינו בשוב ה' לעמו ברחמים, נגלה גם את האחדות שבעם ישראל באהבת ה' באהבת התורה ובאהבת עם ישראל.