יצחק מאיר בניגון חב"ד – הניגון השמח ביותר

יצחק מאיר בניגון החסידי של הרבי לוי"ק אביו של הרבי עליו הכריז הרבי שהוא הניגון השמח ביותר