איזה עולם יפה!

הקב"ה ברא לנו עולם יפה כל כך מלא צמחים עננים מים הרים שלגים וכו' והכל בצבעים יפים כל כך.