להעיף מבט קצר על כדור הארץ מלמעלה ולהתפעל

להעיף מבט קצר על כדור הארץ מלמעלה ואי אפשר שלא להתפעל - מה רבו מעשיך ה'!