מיקי בהגן מנגן ניגון חב"ד: צמאה לך נפשי

מיקי בהגן מנגן את הניגון של חב"ד: צמאה לך נפשי, כפי ששר אותו הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיל"ו.