אין רואים בעיני בשר את פנימיות וחיות ה' רק את לבושיו בטבע שבו הוא מלובש להחיותו – להתבונן בעצמת ה' בטבע ולהירגע!

אין רואים בעיני בשר את פנימיות וחיות ה' רק את לבושיו בטבע שבו הוא מלובש להחיותו - ראוי להתבונן בעצמת ה' בטבע שברא ולהתמלא באהבת ה' ויראתו ולהירגע!