מרדכי בן דוד במבחר שירי קודש

מרדכי בן דוד במבחר שירי קודש: ענוים ענוים, והיא שעמדה, אשריכם ישראל ועוד.