גן עדן לציפורים

בסרטון של אייל ברטוב נראים ציפורים רבים בארץ ישראל החיים כמו בגן עדן.