שיחת הרבי לנשי ובנות ישראל בכ"ח אייר ה'תנש"א כהבנה לחג השבועות

שיחת הרבי לנשי ובנות ישראל בכ"ח אייר ה'תנש"א כהבנה לחג השבועות בלשון רכה ואוהבת.