לעמוד מהופנט מול פלאי הטבע ולחשוב על מי שברא כל אלה

לעמוד רגע קט מהופנט מול פלאי הטבע ולחשוב ולהתבונן על מי שברא כל אלה שאכן הוא כל יכול.