ציון גולן שר: "מפי א-ל" בהקפות שניות בקרית אונו

ציון גולן שר: "מפי א-ל יתברך ישראל, אשריכם ישראל אשר בכם בחר א-ל" בהקפות שניות בקרית אונו.