בובה מייסעס – מחרוזת ניגוני חב"ד

בובה מייסעס - מחרוזת ניגוני חב"ד: והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ופרצת, אנו רוצים משיח עכשיו ועוד.