אברהם פריד שר את הפיוט: האדרת והאמונה

אברהם פריד שר את הפיוט: "האדרת והאמונה" בניגון של התעלות.