אברמי רוט שר את הפיוט: שומר ישראל

אברמי רוט שר את הפיוט: שומר ישראל שמור שארית ישראל האומרים שמע ישראל...