גבורות ה' הבאים לידי ביטוי בטבע

גבורות ה' המוריד טללים ומשיב רוחות, מפרק הרים ומרעיד את העולם הבאים לידי ביטוי בטבע.