האם הרבי מליובאוויטש אמר שהוא המשיח?

הרבי מליובאוויטש רומז ברורות שהוא המלך המשיח, שמשיח מנחם שמו, ושהוא