התוועדות חסידית נלהבת בחברון בי"ט כסלו – חג הגאולה של אדמו"ר הזקן

התוועדות חסידית נלהבת בחברון בי"ט כסלו - חג הגאולה של אדמו"ר הזקן. י"ט כסלו הפך לחג של עם ישראל על כל זרמיו בגלוי.