הרבי מליובאוויטש : פדיון הספרים

הרבי מליובאוויטש על פדיון הספרים, וחלוקת דולרים בה מדובר על חשיבות הדפסת והפצת חידושי התורה.