קטעי וידאו מהרבי מליובאוויטש מה"מ

שיחת הרבי אודות תוקפו של הרבי הריי"ץ ביחס לשלטון הקומוניסטי. הרב יאלעס משוחח עם הרבי על חידושיו בהלכה, הרבי מעודד. ובחלוקת דולרים בן-ציון גרינברג מבקש ברכה שארץ ישראל תשאר חזקה ושלימה. עונה לו הרבי, בך הדבר תלוי.