מה רבו מעשיך ה'!

מה רבו מעשיך ה'! כל כך הרבה יצורים ברא ה' בעולמו וכל אחד מהם הוא שם במקומו הראוי לו בטבע, והוא זן ומפרנס לכל בחן ובחסד וברחמים.