חיליק פרנק מנגן ניגון חבד – הנחמדים

חיליק פרנק מנגן ניגון חבד - "הנחמדים" במסגרת בית המדרש לתורה וחיים, ישיבת ההסדר פתח תקוה.