האם הכנסת ממלאת את תפקידה?

קטעי וידאו מחלוקת הדולרים עם הרבי מליובאוויטש: כשעובר חבר הכנסת מר אלי דיין, מטיל עליו הרבי שליחות לפרסם שתפקידה של הכנסת הוא לכנס את כל בני ישראל תחת כנפי השכינה. קטע נוסף של קצין הכנסת מר איתן בן אליהו מציג בפני הרבי תמונה של הכנסת.