הרב גרוסמן חתן פרס ישראל לחינוך בראיון אצל יאיר לפיד

הרב גרוסמן חתן פרס ישראל לחינוך בראיון אצל יאיר לפיד מגלה את סוד הצלחתו בחינוך, שנובעת מהסתמכות על התורה - תורת אמת ותורת חיים מתוך אהבת ישראל אמיתית על פי שיטת חב"ד כפי שלימדנו הרבי מליובאוויטש מה"מ.