אבי פיאמנטה מנגן את ניגון חב"ד: הופ קוזאק

אבי פיאמנטה מנגן את ניגון חב"ד: הופ קוזאק ברגש ובהתלהבות.