ליפא שמעלצר שר "יחי אדונינו" ועוד שירי משיח בכינוס ב"יד אליהו" ביום ההולדת של הרבי

ליפא שמעלצר שר "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ועוד שירי משיח בכינוס ב"יד אליהו" ביום ההולדת של הרבי.