אברהם פריד מלהיב את הקהל בניגון הצמח צדק

אברהם פריד מלהיב את הקהל בניגון הצמח צדק הידוע