אברהם פריד מתראיין ושר

אברהם פריד שר אחדים משיריו ובד ובד מביע דעותיו על השירה וקושר אותה לתפילה. עם זאת הוא מכניס ענייני אמונה המובעים בשירה.