אבי פיאמנטה שר: עושים תשובה הנה זה משיח בא

אבי פיאמנטה שר: "עושים תשובה הנה זה משיח בא". שיר הקושר את הגאולה עם התשובה, שפזמונו: יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!