אבי פיאמנטה בשיר ציפייה לגאולה

אבי פיאמנטה שר שיר ציפייה לגאולה ולמשיח בזעקת: "עד מתי", כשהוא משלב נוסח חבד"י בנוסח מזרחי.