מבצע 'אות בספר תורה'

הרב גרייזמאן בסיפור נס ממבצע 'אות בספר תורה' וכתב "צבאות השם" ביום פעילות במשרד מסביר את תהליך הרישום עד הדפסת התעודה.