עמיר בניון שר "ירושלים של זהב"

עמיר בניון שר "ירושלים של זהב" בפתיחה לחידון התנ"ך לנוער.