אברהם פריד – קול מבשר

אברהם פריד - קול מבשר. אברהם פריד שר בהתלהבות את השיר: "קול מבשר", וכל הקהל מתלהב מהשיר ומעוצמת הגעגועים למשיח צדקנו.