מרדכי בן דוד בהופעה ברוסיה זמן קצר אחרי נפילת הקומוניזם

מרדכי בן דוד בהופעה ברוסיה זמן קצר אחרי נפילת הקומוניזם. תזכורת ליציאת מצרים של רוסיה שהיתה לא לפני זמן רב.