חבדניקים רוקדים ושמחים בכל רחבי תבל

חבדניקים רוקדים ושמחים בכל רחבי תבל, כשהם שרים את השיר הידוע: נייט נייט ניקבא, שמשמעו: "אין עוד מלבדו".