ניגון חב"ד חודר לכל פינה

ניגון חב"ד בהיותו ערב לאוזן ומושך את הלבבות חודר לכל פינה גם לתיאטרון.