שיר אירוני בניגון חב"ד

שיר תחינה אירוני המתייחס למתח המתמיד שבין דרישות הגוף לדרישות הנפש. מילים ולחן: ר' טוביה בלקין מחסידי חב"ד.