אברהם פריד שר "אבא אל תבכה"

אברהם פריד שר "אבא אל תבכה". שיר המכוון לדברי הגמרא בברכות (נ"ט ע"א), בשעה שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו.