התוועדות סיום הרמב"ם

ההתוועדות החסידית המרכזית לכבוד היארצייט של הרמב"ם כ' טבת. הרב קותי ראפ מדבר על מעלות תקנת לימוד הרמב"ם היומי, ובקשר לזה מספר עוד סיפורים.