הגיע הזמן להניח ארבעה זוגות תפילין

מכיון שאנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה וכבר מתחילים ללכת לפי בית שמאי ומהדרים במצוות ומשתדלים לעשותן "כמצות רצונך", הרבי מעודד את כולם להניח ארבע זוגות תפילין, וב"ה כבר רבים קיבלו עליהם הנהגה זו, ומה איתך?...