ניגון הבעל שם טוב

ניגון הבעל שם טוב בביצוע נפלא בחליל. ידוע מהבעל שם טוב שמי שמנגן ניגון זה באים עליו רחמים גדולים.