חסידי "תולדות אהרן"בניגון חב"ד

חסידי "תולדות אהרן" מנגנים ושרים את ניגון חב"ד של תלמידי הצמח צדק בשמחה של "ריקוד מצוה" בחתונה. ניגוני חב"ד כובשים את העולם.