הניגון ארבע בבות של אדמו"ר הזקן

אין ספק שהניגון ארבע בבות הוא אחד הניגונים שבאים ברוח הקודש לצדיקים גדולים. ניגון זה שרבינו הזקן חיברו, הוא אחד מהניגונים שהלווים היו שרים בבית המקדש, לכן הוא ניגון מקודש.