התוועדות חסידית בראש חודש שבט תשע"א

התוועדות חסידית פועלת ישועות בקרב הארץ יותר ממה שיכול לפעול המלאך מיכאל סניגורם של ישראל שיש בה ביטוי נפלא לאהבת ישראל המתאספים ביחד לעסוק בענייני קדושה: לימוד תורה, תפילה וגמילות חסדים מתוך אמונה חזקה ושמחה גדולה.