מוכנים לגאולה השלימה

בסרטון שלפניכם שומעים את אבי פיאמנטה שר את השיר: "הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חי וקיים" ואפשר לראות שהעולם מוכן לגאולה.