הנבואות על אחרית הימים מתקיימות בפועל ממש

הנבואות על אחרית הימים מתקיימות בפועל ממש בחסד וברחמים. ה"תמים" במרכז חב"ד העולמי 770 מדבר על האקטואליה העולמית לפי המקורות בתורה בזוהר ובמדרשים ולפי שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח.