שמחת חתונה חסידית

חתונה בתולדות אהרן. החסידים יוצאים מגדרם משמחה - שרים ומנגנים, רוקדים ושמחים וחלקם מחופשים.