עקרונות הבריאות הטבעית

הרב יובל כהן אשרוב מסכם בסרטון זה את עקרונות הטיפול הטבעי.