ניגון ארבע בבות עם הרב יאיר כלב

ניגון ארבע בבות של אדמו"ר הזקן, הניגון העיקרי והמרכזי של חב"ד, עם הרב יאיר כלב.