60 יום של שמחה ב-770 אדר תשע"ד

פתיחת 60 יום של שמחה בשעתיים של ריקודים ב-770 בחודש אדר תשע"ד.