פרשת תצוה – דבר מלכות עם הרב נוטיק

שיעור חסידות לפי שיחות דבר מלכות של הרבי שליט''א מלך המשיח מליובאוויטש לפרשת 'אתה תצוה'.